19/10/2021

ทำไมตั้งชื่อ folders ว่า “CON” ไม่ได้

คุณไม่สามารถตั้งชื่อ folders ในระบบปฏิบัติการ Windows ว่า CON , PRN , NULL ฯลฯ เพราะว่าชื่อ folders เหล่านี้

ถูกสนวนไว้ใช้ในระบบทํางานของ Windows เฉพาะด้าน

error: Content is protected !!